New & Events

April 5, 2021

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)

ภาพบรรยากาศจากไซต์งานก่อสร้าง (บริเวณฝั่งไทย) ของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ที่ได้ให้การต้อนรับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) และโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 อ.โพนพิสัย – บึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ดร.ดนัย เรืองสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ และนายวิชัย วงศ์วิศิษฐ์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 ตอน 3 ของกรมทางหลวง ร่วมต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งคณะที่ปรึกษาโครงการฯ นำโดยนายกิตติรัตน์ สร้อยคีรี ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมพาเยี่ยมชมโครงการฯ ณ จุดก่อสร้าง ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
สำหรับโครงการนี้ ได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย และตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) ทั้งนี้มีความคืบหน้าโครงการอยู่ที่ร้อยละ 2.338

April 5, 2021

คณะผู้บริหาร AEC พร้อมพนักงาน เยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย รย.2015

คณะผู้บริหาร AEC นำโดยคุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณธนากร ไชยธีรภิญโญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค คุณศราวุธ สืบไชยวัง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ คุณสมพล ลิมปวุฒิวรานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหาร พร้อมพนักงาน เยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 – ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ซึ่งโครงการนี้เป็นการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมที่เชื่อมระหว่าง อ.ปลวกแดง ไปยังอ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยถนนมีความกว้างเขตทาง 30.00 - 40.00 เมตร ระยะทางประมาณ 11.465 กิโลเมตร

March 31, 2021

AEC มอบกล้องและอุปกรณ์สำรวจ “วิทยาลัยเทคนิคระยอง”

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) สนับสนุนการศึกษาด้านวิศวกรรม “วิทยาลัยเทคนิคระยอง” นำโดยคุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณธนากร ไชยธีรภิญโญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค คุณศราวุธ สืบไชยวัง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ คุณสมพล ลิมปวุฒิวรานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน ร่วมมอบกล้องและอุปกรณ์สำรวจ โดยมี ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการ อาจารย์อานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้รับมอบ โดยเราเชื่อว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ให้แก่น้อง ๆ นักศึกษา เพื่อให้ได้มีโอกาสนำไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ในภาคทฤษฏี

March 29, 2021

AEC ได้รับเชิญจากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ “การวางแผนการเดินรถ และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน”

คุณรัชนี สุโภภาค วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเดินรถ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ได้รับเชิญจากกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการขนส่งทางรางขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมภูมนตรา รีสอร์ท จ.นครนายก ในหัวข้อ “การบริหารจัดการการเดินรถ (Train Operation)” โดยมีคุณกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานในการวางแนวเส้นทางรถไฟ ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและระยะเวลาในการเดินทาง รูปแบบการเดินรถที่สถานี รูปแบบชานชาลา การวางแผนการเดินรถไฟ เป็นต้น

March 19, 2021

AEC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ “กรมการขนส่งทางราง”

คุณรัชนี สุโภภาค วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเดินรถ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ได้รับเชิญจากกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการขนส่งทางรางขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมภูมนตรา รีสอร์ท จ.นครนายก ในหัวข้อ “การบริหารจัดการการเดินรถ (Train Operation)” โดยมีคุณกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานในการวางแนวเส้นทางรถไฟ ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและระยะเวลาในการเดินทาง รูปแบบการเดินรถที่สถานี รูปแบบชานชาลา การวางแผนการเดินรถไฟ เป็นต้น