ผู้บริหาร AEC ลงพื้นที่ให้กำลังใจพนักงานและเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ