บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ตอบแทนสังคมกับกิจกรรม CSR เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี