CSR

  • AEC เติมสี แต้มฝัน ปันรอยยิ้ม ณ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

    บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด หรือ AEC นำโดยคุณไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนพนักงาน จัดกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนชุมชนและสังคม ภายใต้กิจกรรม “AEC เติมสี แต้มฝัน ปันรอยยิ้ม” โดยมีคุณรังสรรรค์ ประดับญาติ เป็นตัวแทนท่านอิหม่ามท่านฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของมัสยิดมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ โดยการออกแบบและทาสีพื้นที่ลานจอดรถและกำแพงโดยรอบของมัสยิดฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม ให้มีความสวยงาม สดใส และสะดวกในการจอดรถของผู้ที่มาเยือนให้ได้จอดรถเป็นระเบียบ รวมทั้งร่วมกันเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียน โดยน้อง ๆ ทุกคนจะได้รับหน้ากากอนามัยสิ่งจำเป็นในช่วงโควิด และทางบริษัทฯ ได้มอบเครื่องกดและเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับผู้ที่เดินทางมาได้ใช้ทำความสะอาดมือ นอกจากนี้ยังมอบอุปกรณ์กีฬา และเครื่องเขียนต่าง ๆ ไว้สำหรับการเรียนของน้อง ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย เพราะพวกเราเชื่อว่าเด็กที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะเติบโตและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

    ทั้งนี้ AEC ยังคงยึดมั่นในการแบ่งปันและตอบแทนสังคมผ่านกิจกรรม CSR ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นประจำ ปีละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และหวังว่าพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุขให้กับชุมชนและพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป