NEWS & EVENTS

 • ผู้บริหาร AEC ร่วมแสดงความยินดีกับคุณปัญญา ชูพานิช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร AEC นำโดย คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณธนากร ไชยธีรภิญโญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค และคุณศราวุธ สืบไชยวัง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการโครงการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับคุณปัญญา ชูพานิช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

 • AEC มอบเงินสนับสนุน 2 แสนบาท เพื่อปรับปรุงห้องบันทึกภาพและเสียง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) โดยคุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ในการปรับปรุงห้องบันทึกภาพและเสียง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคุณจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนในการรับมอบห้องดังกล่าว

  นอกจากนี้ ยังได้ร่วมบันทึกเทปรายการวิทยุคลินิกช่าง FM 105 MHz ซึ่งเป็นรายการให้ความรู้งานทางด้านวิศวกรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105 MHz ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 05.00 น. - 06.00 น.

 • AEC เดินหน้าพัฒนาบุคลากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงองค์กร”

  เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงองค์กร” (Enterprise Risk Management-ERM) ซึ่งมีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยคุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการอบรม

  การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและความสำคัญของการบริหาร ความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทาง การบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้กับการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา องค์กรและพัฒนาตนเอง โดยการอบรมครั้งนี้มีพนักงานเข้าร่วมอบรม 70 คน

 • AEC ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันก่อตั้ง กทพ. ครบรอบ 48 ปี

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 : คุณจรูญ เพทาย รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจลูกค้า พร้อมด้วยคุณอิสรินทร์ สุวัฒโน รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนกองทุนเพื่อการกุศล สังคมและสมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ครบรอบ 48 ปี โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร 2 กทพ. สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน

 • AEC ยึดมั่นในการพัฒนาคุณภาพและการบริหารอย่างมืออาชีพรับการตรวจติดตาม ISO 9001:2015 จาก BSI ประเทศอังกฤษ

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด รับการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ เพื่อยืนยันความต่อเนื่องของการรักษาระบบ และความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยการตรวจครั้งนี้ เป็นการตรวจเพื่อติดตามระบบ ISO 9001:2015 ประจำปี 2563 โดยมี คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการ ISO ให้การต้อนรับคุณณรงค์ศักดิ์ จิตณรงค์รัตน์ ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ในโอกาสที่มาตรวจประเมินระบบ ISO 9001: 2015 ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสาทรธานี