คุณจรูญ เพทาย รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจลูกค้า เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบโล่เกียรติคุณ