CSR

October 12, 2020

AEC เติมสี แต้มฝัน ปันรอยยิ้ม ณ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด หรือ AEC นำโดยคุณไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนพนักงาน จัดกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนชุมชนและสังคม ภายใต้กิจกรรม “AEC เติมสี แต้มฝัน ปันรอยยิ้ม” โดยมีคุณรังสรรรค์ ประดับญาติ เป็นตัวแทนท่านอิหม่ามท่านฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของมัสยิดมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ โดยการออกแบบและทาสีพื้นที่ลานจอดรถและกำแพงโดยรอบของมัสยิดฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม ให้มีความสวยงาม สดใส และสะดวกในการจอดรถของผู้ที่มาเยือนให้ได้จอดรถเป็นระเบียบ รวมทั้งร่วมกันเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียน โดยน้อง ๆ ทุกคนจะได้รับหน้ากากอนามัยสิ่งจำเป็นในช่วงโควิด และทางบริษัทฯ ได้มอบเครื่องกดและเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับผู้ที่เดินทางมาได้ใช้ทำความสะอาดมือ นอกจากนี้ยังมอบอุปกรณ์กีฬา และเครื่องเขียนต่าง ๆ ไว้สำหรับการเรียนของน้อง ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย เพราะพวกเราเชื่อว่าเด็กที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะเติบโตและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ AEC ยังคงยึดมั่นในการแบ่งปันและตอบแทนสังคมผ่านกิจกรรม CSR ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นประจำ ปีละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และหวังว่าพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุขให้กับชุมชนและพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

August 28, 2020

AEC มอบเงินช่วยผู้ประสบอัคคีภัย “ชุมชนตากสิน”

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด โดยคุณณัฐพร สันตธาดาพร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงาน เป็นตัวแทนนำเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท พร้อมของใช้ที่จำเป็น ที่พี่น้องชาว AEC ร่วมกันบริจาค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนตากสิน ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า 76 หลัง โดยมอบไว้ให้แก่ท่านเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม ซ.เจริญนคร 60 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กทม. ซึ่งเป็นสถานที่พักอาศัยชั่วคราวของผู้ประสบอัคคีภัย

October 15, 2019

AEC ร่วมมอบสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เครื่องเล่น แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร 4 วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี

September 25, 2019

AEC ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ผ่านสภากาชาดไทย

July 25, 2019

AEC ร่วม ปัน (น้ำ) ใจ…ให้น้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร 2 จ.ฉะเชิงเทรา

November 12, 2018

AEC ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล

August 21, 2018

AEC ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “ศิริราชมูลนิธิ”

June 23, 2018

AEC จัดกิจกรรม “AEC ร่วมสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ปันรักสู่น้อง” จ.อ่างทอง

September 23, 2017

AEC จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเล ปล่อยปู ปลูกปะการัง” จ.ชลบุรี