CSR

October 15, 2019

AEC ร่วมมอบสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เครื่องเล่น แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร 4 วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี

September 25, 2019

AEC ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ผ่านสภากาชาดไทย

August 21, 2019

AEC ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ครบรอบ 27 ปี

July 25, 2019

AEC ร่วม ปัน (น้ำ) ใจ…ให้น้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร 2 จ.ฉะเชิงเทรา

November 12, 2018

AEC ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล

August 21, 2018

AEC ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “ศิริราชมูลนิธิ”

June 23, 2018

AEC จัดกิจกรรม “AEC ร่วมสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ปันรักสู่น้อง” จ.อ่างทอง

September 23, 2017

AEC จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเล ปล่อยปู ปลูกปะการัง” จ.ชลบุรี

January 19, 2017

AEC บริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้