ผู้บริหาร AEC ร่วมแสดงความยินดีกับคุณปัญญา ชูพานิช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)