NEWS & EVENTS

 • AEC เดินหน้าเพิ่มพูนความรู้ พาทีมวิศวกรเยี่ยมชมการปฎิบัติงาน 2 โครงการ

  ทีมวิศวกรและพนักงาน บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ โดยมีคุณโอภาส อาภรณ์ชยานนท์ รองผู้จัดการโครงการด้านวิศวกรรมโยธาและระบบราง พร้อมด้วยคุณณัฐวัฒน์ แก้วดี วิศวกรโครงการ ทีมงานวิศวกร และนักธรณีวิทยา ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการก่อสร้างอุโมงค์ที่ 2 หินลับ กม.145+050 เป็นอุโมงค์เดี่ยวทางคู่ (Single tunnel–double tracks) และการก่อสร้างรถไฟทางคู่โครงสร้างยกระดับแบบ Balanced Cantilever อ.มวกเหล็ก

  ก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกันต่อที่โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน –นครราชสีมา โดยคุณอัศวิน กรรณสูต วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา คุณปริญญ์ มฤทุสาธร นายช่างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ตอน 23 และคุณอัครเดช ศิริพันธุ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน พาเยี่ยมชมและให้รายละเอียดการก่อสร้างทางแยกต่างระดับปากช่อง และการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนมิตรภาพช่วงผ่านเขื่อนลำตะคอง

 • AEC มอบเงินช่วยผู้ประสบอัคคีภัย “ชุมชนตากสิน”

  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด โดยคุณณัฐพร สันตธาดาพร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงาน เป็นตัวแทนนำเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท พร้อมของใช้ที่จำเป็น ที่พี่น้องชาว AEC ร่วมกันบริจาค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนตากสิน ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า 76 หลัง โดยมอบไว้ให้แก่ท่านเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม ซ.เจริญนคร 60 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กทม. ซึ่งเป็นสถานที่พักอาศัยชั่วคราวของผู้ประสบอัคคีภัย

 • AEC แรงต่อเนื่อง ล่าสุด คว้างาน “กรมทางหลวง” ควบคุมการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5

  วันที่ 26 สิงหาคม 2563 คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณศราวุธ สืบไชยวัง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการโครงการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ร่วมลงนามสัญญาจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) จ.บึงกาฬ ระหว่าง กรมทางหลวง กับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา นำโดย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และ บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จํากัด ณ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง โดยมีมูลค่าสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 74,874,600 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาท) เออีซี ในฐานะผู้นำบริษัทที่ปรึกษา (Lead Firm) ในสัดส่วน 58.00% สนับสนุนผลประกอบการครึ่งปีหลังให้เติบโตต่อเนื่อง

 • ภาพบรรยากาศทีมผู้บริหาร AEC เยี่ยมให้กำลังใจพนักงานไซต์งาน “รถไฟฟ้าสายสีเหลือง”

  ภาพบรรยากาศทีมผู้บริหาร AEC ลงพื้นที่ให้กำลังใจพนักงานที่ประจำอยู่ไซต์งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ถ.ศรีนครินทร์ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงาน โดยมีคุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ คุณอิสรินทร์ สุวัฒโน รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารร่วมให้กำลังพนักงาน โดยคุณโสฬส เตมียบุตร ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงาน ร่วมทั้งพาคณะผู้บริหารเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ บริเวณสถานีกลันตันและศูนย์ซ่อมบำรุง Depot ถ.ศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเดินรถ กลุ่มอาคารซ่อมบำรุง สำนักงานบริหารและจัดการ และโรงจอดรถไฟฟ้า

 • ทีมผู้บริหาร AEC เยี่ยมให้กำลังใจพนักงานไซต์งาน “รถไฟฟ้าสายสีเหลือง”

  ทีมผู้บริหาร AEC ลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เยี่ยมชมไซต์งานพร้อมให้กำลังใจในการทำงานแก่พนักงาน AEC ที่ประจำอยู่สำนักงานโครงการฯ ถ.ศรีนครินทร์ โดยมีคุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ คุณอิสรินทร์ สุวัฒโน รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารร่วมเยี่ยมให้กำลังพนักงาน โดยคุณโสฬส เตมียบุตร ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานร่วมถึงระบบการทำงานของรถไฟฟ้าโมโนเรลแห่งแรกในประเทศไทย ร่วมทั้งพาคณะผู้บริหารเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ บริเวณสถานีกลันตันและศูนย์ซ่อมบำรุง Depot ถ.ศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเดินรถ กลุ่มอาคารซ่อมบำรุง สำนักงานบริหารและจัดการ และโรงจอดรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ความคืบหน้าการก่อสร้างโดยร่วมของโครงการในเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่ 59.75%