NEWS & EVENTS

 • AEC ต้อนรับผู้บริหารใหม่พร้อมส่งมอบงาน

  วันนี้ 30 เมษายน 2563 คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารชุดใหม่ รับมอบตำแหน่งและรายงานส่งมอบงานบริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด จากพล.โท ดร.สบโชค ศรีสาคร อดีตรองประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเต็มกำลัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

 • บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด เสริมความแข็งแกร่งด้านธุรกิจที่ปรึกษาวิศวกรรม พร้อมเดินหน้ารับงานต่อเนื่อง

  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด หรือ AEC บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญงานที่ปรึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐมากว่า 43 ปี ลงนามขายหุ้นสามัญจำนวน 344,250 หุ้น หรือร้อยละ 63.75 ให้กับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด หรือ STV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของประเทศ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลควบคุมบริหารการก่อสร้างในหลากหลายโครงการ ได้แก่ โครงการประเภทคอนโดมิเนียม มิกซ์ยูส อาคารอเนกประสงค์ อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม และโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งการที่บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ถือเป็นโอกาสอันดีของทั้ง 2 บริษัทที่ได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่มาแบ่งปันและร่วมกันเดินหน้าธุรกิจให้แข็งแกร่งพร้อมสร้างโอกาสในการแข่งขันและขยายงานให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชนมากยิ่งขึ้น

 • บ.เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ร่วมแสดงความในยินดีกับผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด นำโดย คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน กรรมการผู้จัดการ คุณจรูญ เพทาย รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจลูกค้า และคุณธิติรักษ์ อัครกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณถนอม รัตนเศรษฐ คุณกิตติกร ตันเปาว์ และ คุณพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • บ.เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จับมือ คณะวิศวะฯ และสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการด้านวิศวกรรม
  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ โดย พลโท ดร.สบโชค ศรีสาคร รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้ง 3 ฝ่าย ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การตรวจติดตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) ประจำปี 2562
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด รับการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ เพื่อยืนยัน ความต่อเนื่องของการรักษาระบบ และความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ให้บริการอย่างมืออาชีพ การตรวจครั้งนี้ เป็นการตรวจเพื่อติดตามระบบ ISO 9001:2015 ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ศักดา สันตธาดาพร ประธานกรรมการบริหาร คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการ ISO ให้การต้อนรับคุณณรงค์ศักดิ์ จิตณรงค์รัตน์ ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ในโอกาสที่มาตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2015