ภาพบรรยากาศทีมผู้บริหาร AEC เยี่ยมให้กำลังใจพนักงานไซต์งาน “รถไฟฟ้าสายสีเหลือง”