บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เข้าร่วมในพิธีลงนามสัญญาจ้างฯ โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์