บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด จัดอบรม หลักสูตร Project Management และ Proactiveness & Positive Attitudes ให้แก่พนักงาน