บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เข้าร่วมพิธีเซ็นสัญญาโครงการ The Development of National Road 11 (R11)