บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง