บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ศึกษาดูงานโรงงานมักกะสัน