New & Events

December 4, 2020

AEC เดินหน้าพัฒนาบุคลากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงองค์กร”

เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงองค์กร” (Enterprise Risk Management-ERM) ซึ่งมีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยคุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการอบรม

การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและความสำคัญของการบริหาร ความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทาง การบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้กับการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา องค์กรและพัฒนาตนเอง โดยการอบรมครั้งนี้มีพนักงานเข้าร่วมอบรม 70 คน

November 27, 2020

AEC ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันก่อตั้ง กทพ. ครบรอบ 48 ปี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 : คุณจรูญ เพทาย รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจลูกค้า พร้อมด้วยคุณอิสรินทร์ สุวัฒโน รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนกองทุนเพื่อการกุศล สังคมและสมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ครบรอบ 48 ปี โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร 2 กทพ. สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน

November 26, 2020

AEC ยึดมั่นในการพัฒนาคุณภาพและการบริหารอย่างมืออาชีพรับการตรวจติดตาม ISO 9001:2015 จาก BSI ประเทศอังกฤษ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด รับการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ เพื่อยืนยันความต่อเนื่องของการรักษาระบบ และความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยการตรวจครั้งนี้ เป็นการตรวจเพื่อติดตามระบบ ISO 9001:2015 ประจำปี 2563 โดยมี คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการ ISO ให้การต้อนรับคุณณรงค์ศักดิ์ จิตณรงค์รัตน์ ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ในโอกาสที่มาตรวจประเมินระบบ ISO 9001: 2015 ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสาทรธานี

November 11, 2020

AEC ร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด หรือ AEC ร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 (National Engineering 2020: Engineering for Society) ที่จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นงานแสดงเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมและงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายใต้ธีม “Engineering Disruption” ซึ่งทาง AEC นำโดยคุณไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณธนากร ไชยธีรภิญโญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค ร่วมพิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 พร้อมถวายการรายงานบูธนิทรรศการของ AEC แก่ พลเอกบัณฑิต มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิศวกรรมแก่ผู้สนใจ โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 -13 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

October 12, 2020

AEC ร่วมแสดงความยินดีกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี พร้อมร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

คุณชัยยศ ติระพงศ์ธวัช รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโครงการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี และมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีใน “โครงการทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ – ห้องไอซียูความดันลบ” โดยมีคุณวทัญญู ฐิตานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง เป็นผู้รับมอบ

September 9, 2020

AEC เดินหน้าเพิ่มพูนความรู้ พาทีมวิศวกรเยี่ยมชมการปฎิบัติงาน 2 โครงการ

ทีมวิศวกรและพนักงาน บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ โดยมีคุณโอภาส อาภรณ์ชยานนท์ รองผู้จัดการโครงการด้านวิศวกรรมโยธาและระบบราง พร้อมด้วยคุณณัฐวัฒน์ แก้วดี วิศวกรโครงการ ทีมงานวิศวกร และนักธรณีวิทยา ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการก่อสร้างอุโมงค์ที่ 2 หินลับ กม.145+050 เป็นอุโมงค์เดี่ยวทางคู่ (Single tunnel–double tracks) และการก่อสร้างรถไฟทางคู่โครงสร้างยกระดับแบบ Balanced Cantilever อ.มวกเหล็ก

ก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกันต่อที่โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน –นครราชสีมา โดยคุณอัศวิน กรรณสูต วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา คุณปริญญ์ มฤทุสาธร นายช่างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ตอน 23 และคุณอัครเดช ศิริพันธุ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน พาเยี่ยมชมและให้รายละเอียดการก่อสร้างทางแยกต่างระดับปากช่อง และการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนมิตรภาพช่วงผ่านเขื่อนลำตะคอง

August 28, 2020

AEC มอบเงินช่วยผู้ประสบอัคคีภัย “ชุมชนตากสิน”

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด โดยคุณณัฐพร สันตธาดาพร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงาน เป็นตัวแทนนำเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท พร้อมของใช้ที่จำเป็น ที่พี่น้องชาว AEC ร่วมกันบริจาค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนตากสิน ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า 76 หลัง โดยมอบไว้ให้แก่ท่านเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม ซ.เจริญนคร 60 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กทม. ซึ่งเป็นสถานที่พักอาศัยชั่วคราวของผู้ประสบอัคคีภัย

August 27, 2020

AEC แรงต่อเนื่อง ล่าสุด คว้างาน “กรมทางหลวง” ควบคุมการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณศราวุธ สืบไชยวัง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการโครงการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ร่วมลงนามสัญญาจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) จ.บึงกาฬ ระหว่าง กรมทางหลวง กับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา นำโดย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และ บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จํากัด ณ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง โดยมีมูลค่าสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 74,874,600 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาท) เออีซี ในฐานะผู้นำบริษัทที่ปรึกษา (Lead Firm) ในสัดส่วน 58.00% สนับสนุนผลประกอบการครึ่งปีหลังให้เติบโตต่อเนื่อง

August 24, 2020

ภาพบรรยากาศทีมผู้บริหาร AEC เยี่ยมให้กำลังใจพนักงานไซต์งาน “รถไฟฟ้าสายสีเหลือง”

ภาพบรรยากาศทีมผู้บริหาร AEC ลงพื้นที่ให้กำลังใจพนักงานที่ประจำอยู่ไซต์งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ถ.ศรีนครินทร์ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงาน โดยมีคุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ คุณอิสรินทร์ สุวัฒโน รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารร่วมให้กำลังพนักงาน โดยคุณโสฬส เตมียบุตร ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงาน ร่วมทั้งพาคณะผู้บริหารเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ บริเวณสถานีกลันตันและศูนย์ซ่อมบำรุง Depot ถ.ศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเดินรถ กลุ่มอาคารซ่อมบำรุง สำนักงานบริหารและจัดการ และโรงจอดรถไฟฟ้า