New & Events

August 15, 2019

บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ศึกษาดูงานโรงงานมักกะสัน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เดินหน้าพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นำทีมวิศวกร และพนักงาน เยี่ยมชมโรงงานมักกะสัน ในส่วนกระบวนการซ่อมบำรุงของฝ่ายช่างกล ที่มีหน้าที่บริหารและควบคุมงานซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน อาทิ รถจักรดีเซล รถดีเซลราง รถโดยสาร ฯลฯ งานผลิตและซ่อมบำรุงอุปกรณ์อะไหล่ เครื่องจักรกลต่าง ๆ โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้พนักงานได้รับความรู้ วิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำงานซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานได้นำความรู้มาปรับใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต
August 13, 2019

บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด นำทีมวิศวกร ศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 คุณเอม เอมนฤมล ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการทาง บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด นำทีมวิศวกร ศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ในส่วนงานก่อสร้างอุโมงค์คู่ รางเดี่ยว บริเวณบ้านหินลับ ต.มวกเหล็ก จ.สระบุรี รวมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ บริเวณโรงเรียนนายเรือ โดยมีทีมวิศวกรผู้รับจ้างก่อสร้าง ITD และ ITD-RT พาเยี่ยมชมและอธิบายในส่วนงานต่าง ๆ ทั้งนี้ อุโมงค์ที่ 1 เป็นอุโมงค์รถไฟทางคู่ มีความยาวประมาณ 5.20 กิโลเมตร มีความกว้างประมาณ 7.50 เมตร และสูงประมาณ 8.47 เมตร ใช้วิธีการก่อสร้างแบบ New Austrian Tunneling Method (NATM) ตลอดแนวโครงการ
July 25, 2019

บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน ในฐานะบริษัทผู้รับผิดชอบด้านงานออกแบบรายละเอียด บริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ฯ ได้รับเชิญจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center – IOC) ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ถนนทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง – แกลง) หมู่ 1 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
July 1, 2019

บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เข้าร่วมพิธีเซ็นสัญญาโครงการ The Development of National Road 11 (R11)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 พลโท.ดร.สบโชค ศรีสาคร รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เข้าร่วมพิธีเซ็นสัญญาบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงการ The Development of National Road 11 (R11) Section of Khok Khaodor - Ban Nonsavanh - Sanakham District – Ban Vang – Ban Nam Sang Project, Lao PDR ณ โรงแรมแลนมาร์ค นครหลวงเวียงจันทน์
June 24, 2019

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด จัดอบรม หลักสูตร Project Management และ Proactiveness & Positive Attitudes ให้แก่พนักงาน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ได้จัดอบรม หลักสูตร Project Management และ Proactiveness & Positive Attitudes ให้กับพนักงาน โดย อ.นิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร วิศวกร เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูลความรู้ ความสามารถ พร้อมนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุม BIG WORK อาคารสาทรนครทาวเวอร์ ชั้น9
May 9, 2019

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เข้าร่วมในพิธีลงนามสัญญาจ้างฯ โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด นำโดยคุณไพบูลย์ โชคไพรสิน กรรมการผู้จัดการ และคุณจรูญ เพทาย รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจลูกค้า ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้รับเชิญจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi @ Wangchan Valley Project) อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยพิธีลงนามในครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
May 8, 2019

คุณจรูญ เพทาย รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจลูกค้า เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบโล่เกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คุณจรูญ เพทาย รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจลูกค้า บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด รับมอบโล่เกียรติคุณ จาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2561
December 16, 2018

AEC ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้กับพนักงานในบริษัทฯ ที่โรงแรม Felix River Kwai Resort จ.กาญจนบุรี
November 16, 2018

บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด รับมอบประกาศนียบัตร การรับรอง ISO 9001:2015

บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด โดย ดร.ศักดา สันตธาดาพร ประธานกรรมการบริหาร รับมอบประกาศนียบัตร การรับรอง ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ BSI โดยบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ และยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป