New & Events

March 18, 2020

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด เสริมความแข็งแกร่งด้านธุรกิจที่ปรึกษาวิศวกรรม พร้อมเดินหน้ารับงานต่อเนื่อง

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด หรือ AEC บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญงานที่ปรึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐมากว่า 43 ปี ลงนามขายหุ้นสามัญจำนวน 344,250 หุ้น หรือร้อยละ 63.75 ให้กับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด หรือ STV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของประเทศ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลควบคุมบริหารการก่อสร้างในหลากหลายโครงการ ได้แก่ โครงการประเภทคอนโดมิเนียม มิกซ์ยูส อาคารอเนกประสงค์ อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม และโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งการที่บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ถือเป็นโอกาสอันดีของทั้ง 2 บริษัทที่ได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่มาแบ่งปันและร่วมกันเดินหน้าธุรกิจให้แข็งแกร่งพร้อมสร้างโอกาสในการแข็งขันและขยายงานให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชนมากยิ่งขึ้น

March 5, 2020

บ.เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ร่วมแสดงความในยินดีกับผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด นำโดย คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน กรรมการผู้จัดการ คุณจรูญ เพทาย รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจลูกค้า และคุณธิติรักษ์ อัครกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณถนอม รัตนเศรษฐ คุณกิตติกร ตันเปาว์ และ คุณพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
February 27, 2020

บ.เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จับมือ คณะวิศวะฯ และสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการด้านวิศวกรรม

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ โดย พลโท ดร.สบโชค ศรีสาคร รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้ง 3 ฝ่าย ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
November 25, 2019

การตรวจติดตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) ประจำปี 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด รับการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ เพื่อยืนยัน ความต่อเนื่องของการรักษาระบบ และความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ให้บริการอย่างมืออาชีพ การตรวจครั้งนี้ เป็นการตรวจเพื่อติดตามระบบ ISO 9001:2015 ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ศักดา สันตธาดาพร ประธานกรรมการบริหาร คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการ ISO ให้การต้อนรับคุณณรงค์ศักดิ์ จิตณรงค์รัตน์ ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ในโอกาสที่มาตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2015
September 12, 2019

บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

เมื่อวันที่ 12กันยายน 2562 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เดินหน้าพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จัดเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 โดยคุณไพบูลย์ โชคไพรสิน กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และ ผู้จัดการโครงการฯ รวมทั้งวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ ได้ให้เกียรติพาพนักงานฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายสถาปัตยกรรม ฝ่ายปฏิบัติการโครงการ ฝ่ายเอกสารสัญญา ฯลฯ เยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของโครงการอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย • การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟที่ 1 • การก่อสร้างรถไฟทางคู่ยกระดับแบบ Balance Cantilever Beam • การก่อสร้างทางลอดใต้คันทางรถไฟ (Underpass) บันไดม้า • การปรับปรุงสถานีรถไฟบันไดม้า ซึ่งการเยี่ยมโครงการฯ ถือเป็นประโยชน์ที่พนักงานจะได้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และได้เห็นถึงวิธีการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา ข้อควรระวังขณะดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับใช้กับงานของตนต่อไปในอนาคต
August 15, 2019

บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ศึกษาดูงานโรงงานมักกะสัน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เดินหน้าพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นำทีมวิศวกร และพนักงาน เยี่ยมชมโรงงานมักกะสัน ในส่วนกระบวนการซ่อมบำรุงของฝ่ายช่างกล ที่มีหน้าที่บริหารและควบคุมงานซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน อาทิ รถจักรดีเซล รถดีเซลราง รถโดยสาร ฯลฯ งานผลิตและซ่อมบำรุงอุปกรณ์อะไหล่ เครื่องจักรกลต่าง ๆ โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้พนักงานได้รับความรู้ วิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำงานซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานได้นำความรู้มาปรับใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต
August 13, 2019

บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด นำทีมวิศวกร ศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 คุณเอม เอมนฤมล ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการทาง บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด นำทีมวิศวกร ศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ในส่วนงานก่อสร้างอุโมงค์คู่ รางเดี่ยว บริเวณบ้านหินลับ ต.มวกเหล็ก จ.สระบุรี รวมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ บริเวณโรงเรียนนายเรือ โดยมีทีมวิศวกรผู้รับจ้างก่อสร้าง ITD และ ITD-RT พาเยี่ยมชมและอธิบายในส่วนงานต่าง ๆ ทั้งนี้ อุโมงค์ที่ 1 เป็นอุโมงค์รถไฟทางคู่ มีความยาวประมาณ 5.20 กิโลเมตร มีความกว้างประมาณ 7.50 เมตร และสูงประมาณ 8.47 เมตร ใช้วิธีการก่อสร้างแบบ New Austrian Tunneling Method (NATM) ตลอดแนวโครงการ
July 25, 2019

บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน ในฐานะบริษัทผู้รับผิดชอบด้านงานออกแบบรายละเอียด บริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ฯ ได้รับเชิญจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center – IOC) ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ถนนทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง – แกลง) หมู่ 1 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
July 1, 2019

บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เข้าร่วมพิธีเซ็นสัญญาโครงการ The Development of National Road 11 (R11)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 พลโท.ดร.สบโชค ศรีสาคร รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เข้าร่วมพิธีเซ็นสัญญาบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงการ The Development of National Road 11 (R11) Section of Khok Khaodor - Ban Nonsavanh - Sanakham District – Ban Vang – Ban Nam Sang Project, Lao PDR ณ โรงแรมแลนมาร์ค นครหลวงเวียงจันทน์