New & Events

December 16, 2018

AEC ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้กับพนักงานในบริษัทฯ ที่โรงแรม Felix River Kwai Resort จ.กาญจนบุรี
November 14, 2018

AEC ร่วมลงนามในสัญญาจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และข้อตกลงคุณธรรม

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายไพบูลย์ โชคไพรสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษา โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ร่วมลงนามในสัญญาจ้างฯ
September 13, 2018

AEC จับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ ลงนาม MOU

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 พล.ท.ดร.สบโชค ศรีสาคร รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และนายฉัททวุฒิ พืชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
July 11, 2018

คณะผู้บริหารและพนักงานฯ ได้ร่วมสักการะพระพรหมและพระภูมิเจ้าที่

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ได้ร่วมสักการะพระพรหมและพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันครบรอบ 41 ปี
April 27, 2018
ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ฯ

ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ฯ

นายไพบูลย์ โชคไพรสิน รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท AEC ร่วมลงนามใน “สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด บริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์
April 27, 2018
Market Sounding โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

Market Sounding โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวเปิดงาน โครงการศึกษาวิเคราะห์ และให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3